CGH RTP PIPE Giętkie wysokociśnieniowe rurociągi tworzywowe wykonane w technologii RTP Reinforced Thermoplastic Pipes. Przeznaczone do przesyłu ropy naftowej, gazu ziemnego, wody złożowej, CO2, LPG. Powłoka Fortron® PPS zapewnia odporność chemiczną na kwasy, zasady, naftę, gaz, H2S, CO2, solanki.

Technologia CGH RTP PIPE

Rury CGH RTP PIPE są używane zarówno do budowy nowych sieci w wykopach otwartych, jak również w technologiach bezwykopowych przy modernizacji już istniejących instalacji.
Nowe materiały polimerowe

 • Większa wytrzymałość
 • Większa wydajność w wyższych temperaturach
 • Ulepszona odporność na korozję
 • Mniejsze przesiąkanie
 • Technologia CGH RTP PIPE

Zastosowanie

 • Przewody skupiające łączące szyby naftowe i gazowe
 • Przewody wtrysku wody
 • Przewody wtrysku CO2
 • Transport węglowodorów i cieczy chemicznych

Zalety instalacji przesyłowych CGH RTP PIPE

 • Zmniejszony spadek ciśnienia w porównaniu ze stalą
 • Lepsza izolacja cieplna w porównaniu ze stalą
 • Systemy wysokociśnieniowe w zestawieniu z PE
 • Doskonałe właściwości odporności chemicznej
 • Brak problemów z przyleganiem nafty czy kamienia
 • Zredukowany czas i koszt instalacji
 • Odporność na wysokie temperatury
CGH RTP PIPE