kariera

Poszu­ku­jemy doświad­czo­nych spe­cja­li­stów, ale jeste­śmy rów­nież otwarci na młode talenty, które dopiero roz­po­czy­nają swoją karierę zawo­dową. Zatrudniamy wykwalifikowanych spawaczy, lakierników, śruciarzy, ale również konstruktorów, handlowców, elektryków i mechaników. Cenimy odpowiedzialność i zaangażowanie, dynamikę działania i innowacyjność, gdyż wierzymy, że jest ona źródłem siły naszej firmy.