Oferujemy:

 • Zbiorniki ciśnieniowe
 • Zbiorniki magazynowe i procesowe o pojemnościach 5m3-120m3 na materiały ciekłe zapalne takie jak:
  - Zbiorniki na paliwa płynne
  - Zbiorniki na dodatki do paliw
  - Zbiorniki na ropę surową
  - Zbiorniki na gaz
  - Zbiorniki na rozpuszczalniki
  - Inne zbiorniki na zapytanie
 • Zbiorniki magazynowe i procesowe na materiały żrące i trujące takie jak:
  - Zbiorniki na kwas siarkowy
  - Zbiorniki na kwas solny
  - Zbiorniki na metanolan sodu
  - Zbiorniki na metanol i etanol
  - Inne zbiorniki na zapytanie

Zrealizowane projekty:

Oprócz produkcji zbiorników dla rynku paliw, CGH posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji zbiorników dla zastosowań przemysłowych. Oferujemy również kompletne instalacje oraz zbiorniki wykonywane według dokumentacji własnej lub kontrahenta.

zbiorniki przemysłowe na ropę

Zbiornik ropy

Specyfikacja techniczna

 • Pojemność V 100 m3, średnica 2500 mm
 • Dwupłaszczowy, naziemny, wytwarzany zgodnie z DIN EN 12285-2
 • Zbiornik bezciśnieniowy
 • Temp. robocza -29 / +50 °C
 • Zewnętrzne/wewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne
 • Izolacja termiczna – wełna mineralna przykryta płytą aluminiową
 • Wężownica grzewcza

zbiorniki przemysłowe - pionowy zbiornik oleju 80m3

Pionowy zbiornik oleju

Specyfikacja techniczna:

 • Pojemność V 80 m3, średnica 2900 mm
 • Jednowarstwowy, naziemny, pionowy, zgodny z DIN 6618
 • Farba zewnętrzna klasy korozyjnej C3M
 • Zbiornik bezciśnieniowy
 • Temp. robocza -39 / +80 °C
 • Izolowany, z drutami grzewczymi

zbiornik przemysłowy na dodatki do paliw

Zbiornik na dodatki do paliw

Specyfikacja techniczna:

 • Pojemność 50 m3, (3 x 16,88 m3)
 • Średnica = 2500 mm, L = 10800 mm
 • Naziemny zbiornik jednopłaszczowy
 • Wytwarzany zgodnie z EN 12285-2 klasa A
 • Materiał: stal nierdzewna 304
 • Zakres temperatur -20 / + 50 ° C
 • Powłoka wewnętrzna: brak, stal pasywowana

zbiorniki przemysłowe - zbiornik ze stali nierdzewnej

Zbiornik ze stali nierdzewnej

Specyfikacja techniczna:

 • Pojemność 30 m3
 • Średnica = 3000 mm, L = 4800 mm
 • Jednopłaszczowy, naziemny, poziomy zbiornik ciśnieniowy
 • Wytwarzany zgodnie z PED 97/23/EC i AD2000
 • Materiał: stal nierdzewna 304
 • Maks. ciśnienie robocze: 11 Bar

DwupŒaszczowy zbiornik naziemny

Dwupłaszczowy zbiornik naziemny V 80 m3 zgodnie z EN 12285

Specyfikacja techniczna:

 • Magazynowanie oleju napędowego dla generatora prądu
 • Zbiornik zbudowany na konstrukcji umożliwiającej przemieszczanie
 • Wyposażony w pompę ładowania zbiornika oraz system sterowania pompą
 • Filtry, automatyka, dozowanie

zbiorniki przemysłowe - Zbiorniki na poliole i izocyjanian

Zbiorniki na poliole i izocyjanian

Specyfikacja techniczna:

 • Pojemność V 30 m3, średnica 2500 mm
 • Jednopłaszczowy, naziemny zbiornik pionowy, produkowany zgodnie z normą DIN6618
 • Zewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne C3, surowa powierzchnia wewnętrzna
 • Zbiornik bezciśnieniowy
 • Temp. robocza +5 / +40 °C

zbiorniki przemysłowe - zbiornik na paliwo lotnicze

Zbiornik na paliwo lotnicze

Specyfikacja techniczna:

 • Pojemność V 10 m3, średnica 1600 mm
 • Dwupłaszczowy zbiornik naziemny produkowany zgodnie z normą EN12285
 • Zbiornik zaprojektowany do paliwa lotniczego z separatorem wody i pływającym ramieniem zasysającym
 • Rury ze stali nierdzewnej
 • Zewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne C3, powłoka wewnętrzna odporna na paliwo lotnicze
 • Zbiornik bezciśnieniowy
 • Temp. robocza -20 / +40 °C

zbiorniki przemysłowe - Inhibitor soli

Zbiornik na inhibitor korozji

Specyfikacja techniczna:

 • Pojemność V 2,5 m3, średnica 1000 mm
 • Jednopłaszczowy w kolektorze, naziemny, produkowany zgodnie z DIN EN 12285-2
 • Temp. robocza. -29 / +50 °C
 • Zewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne C3

zbiorniki przemysłowe - filtr wody

Filtr wody

Specyfikacja techniczna:

 • PED 97/23/EU
 • Ciśnienie robocze 6 bar
 • Średnica 1600 mm, wysokość zbiornika 1500 mm
 • Certyfikat dla wody pitnej PZH
 • Temp. robocza -29 / +90 °C

zbiorniki przemysłowe - Zbiornik jednopŒaszczowy w kolektorze

Zbiornik jednopłaszczowy w kolektorze

Specyfikacja techniczna:

 • Zbiornik zaprojektowany do magazynowania nawozu w gospodarstwach rolnych
 • Pojemność V 50 m3, średnica 2500 mm
 • Jednopłaszczowy, naziemny
 • Temp. robocza -20 / +50 °C
 • Zbiornik bezciśnieniowy
 • Zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne

zbiorniki przemysłowe - Zbior nik na ma zut i olej napędowy

Zbiornik na mazut i olej napędowy

Specyfikacja techniczna:

 • Pojemność V 30 m3, średnica 2000 mm
 • Dwupłaszczowy, naziemny zbiornik produkowany zgodnie z normą EN12285, izolowany, z wężownicą grzewczą
 • Wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne
 • Izolacja termiczna (wełna mineralna pokryta płytą aluminiową)
 • Zbiornik bezciśnieniowy
 • Temp. robocza do +90 °C

zbiorniki przemysłowe - zbiornik hydroforowy

Zbiornik hydroforowy

Specyfikacja techniczna:

 • Pojemność V 23 m3, średnica 1600 mm
 • Jednopłaszczowy zbiornik naziemny produkowany zgodnie z dyrektywą 97/23/EU
 • Wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne
 • Ciśnienie robocze 10 bar
 • Temp. robocza +5 do + 40 °C

zbiorniki przemysłowe - Podziemny zbiornik ciśnieniowy

Podziemny zbiornik ciśnieniowy

Specyfikacja techniczna:

 • Pojemność V 10 m3, średnica 1600 mm
 • Jednopłaszczowy zbiornik podziemny produkowany zgodnie z normą EN13445:2002 i zgodnie z dyrektywą PED/97/23/UE
 • Poliuretanowo-endoprenowa powłoka antykorozyjna, odporna na przebicie 10 kV
 • Ciśnienie robocze 15,6 bar
 • Temp. robocza -20 / +40 °C

zbiorniki przemysłowe - Zbiornik na rozpuszczalniki

Zbiornik na rozpuszczalniki

Specyfikacja techniczna:

 • Pojemność V 30 m3, średnica 2000 mm
 • Dwupłaszczowy zbiornik naziemny produkowany zgodnie z normą EN12285
 • Epoksydowo-poliuretanowa powłoka antykorozyjna
 • Zbiornik bezciśnieniowy
 • Temp. robocza -20 / +50°C

zbiorniki przemysłowe - Zbiornik na substancje chemiczne

Zbiornik na substancje chemiczne

Specyfikacja techniczna:

 • Pojemność V 80 m3, średnica 2900 mm
 • Dwupłaszczowy zbiornik podziemny produkowany zgodnie z normą EN12285
 • Poliuretanowo-endoprenowa powłoka antykorozyjna, odporna na przebicie 10 kV
 • Zbiornik bezciśnieniowy
 • Temp. robocza -20 / +50°C

zbiorniki przemysłowe - Zbiornik dla przemysłu mieszania oraz przesyłŒu oleju i gazu

Zbiornik dla przemysłu mieszania oraz przesyłŒu oleju i gazu

Specyfikacja techniczna:

 • Pojemność standardowa od 1 m3 do 100 m3. Mniejsze lub większe pojemności na indywidualne życzenie
 • Średnica standardowa 1000 mm, 1250 mm, 1600 mm, 2000 mm, 2500 mm, 2900 mm. Inne średnice na indywidualne życzenie
 • Zbiorniki wykonane ze stali węglowej jako podziemne lub naziemne
 • zgodnie z PN - EN, WUDT, DIN, AD2000 i dyrektywą PED/97/23/UE

zbiorniki przemysłowe - Naziemny zbiornik wody

Naziemny zbiornik wody

Specyfikacja techniczna:

 • Pojemność V 30 m3, średnica 2500 mm
 • Dwupłaszczowy, naziemny, wytwarzany zgodnie z DIN EN 12285-2
 • Zbiornik bezciśnieniowy
 • Temp. robocza -29 / +50 °C
 • Zewnętrzna antykorozyjna powłoka ochronna z poliuretanem epoksydowym
 • Wewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne odporne na zanieczyszczoną wodę naziemną