System do naprawy przepustów rurowych bez konieczności demontażu rur

Armatura Split-Repair TCI została zaprojektowana aby zastąpić uszkodzone przepusty i redukcje gumowe. Przepusty i redukcje są łatwe do zainstalowania z użyciem kleju FastFuse bez rozłączania rurociągów i prac ziemnych.

Cechy i zalety:

 • Nie jest konieczne rozłączanie rurociągów
 • Brak wykopów i cięcia betonu
 • Trwałe połączenie z użyciem FastFuse w ciągu 40 minut
 • Kompatybilny z etanolem
 • 3-letnia gwarancja
 • Wsparcie techniczne w doborze części
 • Szeroki wybór opcji i rozmiarów
 • Dostosowany do wszystkich typów studni, rur i przepustów
 • Testowanie możliwe bezpośrednio po instalacji

Dokumentacja - plik pdf

 • Przestronna ośmioboczna podstawa gwarantująca wytrzymałą konstrukcję, wygodny dostęp
 • Duże płaskie ściany do montażu przepustów rurowych „Easy Fit”
 • Przedłużenie studni dostępne w dwóch wysokościach
 • Studnia spełnia wymogi bezpiecznej pracy
 • Komora jest zamknięta i uszczelniona pokrywą
 • Wykonana z materiału PE, który jest łatwy i bezpieczny w obróbce
 • Wszystkie uszczelki z gumy nitrylowej
 • Wykonany z materiału odpornego na paliwa o wysokiej zawartości etanolu w mieszance (E85) oraz biodiesla
 • Testowane podciśnieniem urządzeniem Magnum VI

Dokumentacja – plik pdf

Zalety:

 • Instalacja w każdym typie ścianki studzienki: stal, PE i GRP.
 • Tylko jeden otwór do nawiercenia, nadaje się zarówno do prostokątnych jak i okrągłych studzienek.
 • Współpracuje z wszystkimi dostępnymi w handlu markami i wymiarami rur.
 • Łatwa instalacja wykonywana przez jedną osobą dzięki samoblokującym kołkom osiującym.
 • Pojedyncze lub podwójne uszczelnienie wpustu rurowego dzięki uszczelce wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Nakładki umożliwiają wpust rur pod kątem (przekraczającym 15°)
 • Nadaje się do zbiorników dwuściennych i studzienek dystrybucyjnych.
 • Szczelność złączki jest testowana jednocześnie z instalacją rur zewnętrznych.
 • Konstrukcja z wysokowytrzymałych materiałów; korpusy uszczelek z Zytelu® i nakładki z Pellethanu®.

Dokumentacja – plik pdf

Nowoczesne czyszczenie wycieków paliwa i oleju przyjazne środowisku

Przeznaczenie:

 • Środek mineralny o powłoce oleofilowej, która niezwykle szybko wchłania węglowodory i oddziela je od bezpośredniego otoczenia.
 • W pełni hydrofobowy środek, który równomiernie odpiera cząsteczki wody.
 • Proszek, który wchłania wszelkie węglowodory, paliwa syntetyczne, olej napędowy i benzynę, włącznie z ich oparami.
 • Wszelkie rozlane paliwa i oleje stają się niepalne po całkowitym związaniu ze środkiem Harena. Ułatwia to całkowite usunięcie rozlanego paliwa minimalizując ryzyko wypadków wtórnych.
 • Środek Harena po pełnym związaniu tworzy suche, nieoleiste, niewypłukiwalne i niepalne grudki, które można usunąć szybko i bez zabrudzeń.

Dane techniczne:

 • suchy, luźny proszek oferowany w szczelnych 20-kg workach
 • łatwy w obsłudze i przechowywaniu, ma nieograniczoną przydatność do użycia
 • niepalny i nietoksyczny
 • przetestowany na zgodność z kryteriami akceptowalności zanieczyszczeń – Waste Acceptance Criteria (WAC) – BS EN12457

Przewody paliwowe do generatorów prądotwórczych oraz systemów AdBlue

 • Rurociągi należy montować w rurach osłonowych
 • Rurociągi dostarczane w jednym odcinku, bez konieczności zgrzewania
 • Zakończenia rur montowane ręcznie na budowie bez stosowania specjalistycznych urządzeń
 • Szybka i łatwa instalacja
 • Spełnia zasady ochrony środowiska
 • Zgodny z EN14125-A1
 • Czas życia 30 lat

Rurociągi do stacjonarnych generatorów prądu w centrach komputerowych, szpitalach, budynkach użyteczności publicznej.

Rura podstawowa dostarczana jest w zwojach po 50 lub 100 metrów, instalowana w rurach osłonowych dostarczanych w zwojach 50 m i 76 m.
Osłony mogą być połączone ze sobą, gdy wymagane są większe długości.
W zależności od średnicy osłony, istnieje możliwość zainstalowania kilku rur w jednej rurze osłonowej (2 lub 3 i w SP3501, SP4501 i do 4 w osłonie SP6001). Rurociągi są zakończone adaptorem z gwintem BSPT.
Armatura „Easy Fit” zapewnia szczelność podczas przechodzenia przez studnię zbiornika, przez ścianę, płytę stropową w pomieszczeniu technicznym.

Dokumentacja – plik pdf

Speed Chassis – rama fundamentowa z gotowym zbrojeniem. Zbiornik jest dostarczony na budowę na stalowej ramie fundamentowej, całość jest połączona opaskami w fabryce CGH.

 

Zalety

• oszczędność kosztów wykonania fundamentu
• oszczędność czasu na budowie
• bezpieczeństwo podczas rozładunku i dołowania

 

speed-chassis

Opis elementów posadowienia zbiornika

Konstrukcja ramy dla „SPEED CHASSIS” składa się z profili dwuteowych pospawanych na kształt litery „K”. Rama wraz ze zbiornikiem jest wstawiana do wykopu i poziomowana. Po ułożeniu ew. zbrojenia dodatkowego rama jest zabetonowywana tworząc blok fundamentowy. Założono dla posadowienia zbiornika blok fundamentowy o stałej grubości 300 mm i wymiarach w planie równych średnicy zbiornika x długość zbiornika.

 

Dane techniczne:
pdf-file-formatspeed-chassis-PL.pdf

 

 

Średnica zbiornika Ø 1600 Ø 2000 Ø 2500 Ø 2900
Objętość nominalna 3 5 7 10 13 16 10 13 16 20 25 30 36 20 25 30 40 50 60 70 40 50 60 70 80 100
Długość zbiornika [mm] 2040 3040 3840 5540 7040 8540 3660 4660 5660 6810 8660 10160 11960 4800 5800 6800 8800 10800 12800 14800 6900 8400 9900 11400 12900 15900
Dane fundamentu
Szerokość fundamentu [m] 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90
Długość fundamentu [m] 2,04 3,04 3,84 5,54 7,04 8,54 3,66 4,66 5,66 6,81 8,66 10,16 11,96 4,80 5,80 6,80 8,80 10,80 12,80 14,80 6,90 8,40 9,90 11,40 12,90 15,90
Wysokość fundamentu [m] 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Rezultaty dla zbiornika dwupłaszczowego

Maksymalny poziom wody gruntowej mierzony od poziomu terenu (hw) w [m]

Dla 1 włazu rewizyjnego 0,60 0,50 0,80 0,40 0,40 0,40 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Dla 2 włazów rewizyjnych 1,20 1,00 0,90 0,80 0,60 0,60 1,00 1,00 0,90 0,80 0,80 0,80 0,80 1,20 1,20 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,30
Dla 3 włazów rewizyjnych 1,20 1,10 0,90 0,80 0,70 1,20 1,10 1,10 1,00 1,00 0,90 0,80 1,30 1,20 1,20 1,20 1,10 1,10 1,10 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,30
Dla 4 włazów rewizyjnych 1,40 1,30 1,10 1,00 0,90 1,30 1,20 1,20 1,10 1,00 1,00 1,00 1,40 1,30 1,30 1,20 1,20 1,20 1,10 1,50 1,50 1,40 1,40 1,40 1,40
Dla 5 włazów rewizyjnych 1,40 1,20 1,10 1,00 1,30 1,20 1,20 1,10 1,00 1,00 1,40 1,40 1,30 1,30 1,20 1,20 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,40 1,40
Dla 6 włazów rewizyjnych 1,30 1,20 1,10 1,40 1,30 1,20 1,20 1,10 1,10 1,40 1,40 1,30 1,30 1,20 1,20 1,60 1,50 1,50 1,50 1,50 1,40

 

Uwagi i zalecenia do robót ziemnych

 • Wymaga się wykonania badań gruntowych przy wykonywaniu projektu budowlanego dla danej lokalizacji.
 • W trakcie zasypywania fundamentów w miarę możliwości stosować grunt z wykopu i układać go warstwami o miąższości ca 0,3 m stosując dokładne ubicie.

 

Założenia przyjęte do obliczeń

 • Pod fundamentem znajduje się grunt nośny.
 • Zasypanie zbiornika odbywać się będzie gruntem niespoistym, ukΠadanym i zagęszczanym warstwami, przyjęto γ =18 kN/m3.
 • Przyjęto do obliczeń wyporu zbiornika gęstość betonu w płycie fundamentowej γ =22 kN/m3.
 • Przyjęto do obliczeń ciężary zbiorników według kart technicznych firmy CGH Polska.
 • Głębokość zadołowania zbiornika – 0,8 m (warstwa naziomu nad zbiornikiem).
 • Założono klasę ekspozycji płyty fundamentowej XC2, przyjęto dla tej kategorii ekspozycji beton C16/20 (B20). W przypadku występowania w gruncie wód bardziej agresywnych dla betonu niż dla kategorii XC2 należy odpowiednio zmodyfikować skład i markę mieszanki betonowej.
 • hw – poziom wody poniżej poziomu terenu.

 

Uwagi do robót betoniarskich

 • Bardzo istotna z powodu powstawania naprężeń skurczowych w betonie jest właściwa pielęgnacja betonu na placu budowy. Metodą pielęgnacji betonu należy ustalić przed rozpoczęciem betonowania.
 • Mieszankę betonową należy układać i zagęszczać tak, aby nie powodować jej rozsegregowania. Zagęszczanie powinno odbywać się nieprzerwanie przy układaniu każdej partii betonu.

 

Szkic posadowienia

szkic-posadowienia-speed-chassis