Zbiorniki paliwowe podziemne

Dane techniczne:

 • Wykonanie wg: EN 12285-1 w klasie A lub B lub wg DIN 6608, AD 2000
 • Dokumentacja techniczna uzgodniona z UDT i GUM w zakresie do 5-ciu komór i 120m3
 • Dokumentacja techniczna zbiorników dla baz paliw uzgodniona z UDT i GUM w zakresie do 200m3 i 4-ch komór
 • Materiał podstawowy – S235JR wg EN10025-1, opcjonalnie 1.4307, 1.4404
 • Ciśnienie robocze: max 0,5 bar
 • Temperatura robocza: od -20°C do + 50°C

Wyposażenie opcjonalne:

 • Pokrywy najazdowe w klasie C 250 kN i D 400 kN
 • Studzienki nazbiornikowe
 • Studzienki centralnego zlewu
 • Ocynkowane opaski kotwiące
 • Systemy monitoringu szczelności GOK, Afriso, SGB
 • Systemy monitoringu ilości paliw typu OPW lub inne

Przeznaczenie

Magazynowanie materiałów ciekłych palnych lub niepalnych oraz szkodliwych i nieszkodliwych dla środowiska o gęstości do 1,1 kg/dm3 dla zbiorników EN 12285 klasa A i do 1,9 kg/dm3 dla zbiorników EN 12285 klasa B i DIN 6608.

Powierzchnia zewnętrzna:

Śrutowana do Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1 oraz zabezpieczenie antykorozyjne powłoką poliuretanową odporną na przebicie 10 kV/14 kV

Próba szczelności

Próba powietrzem zbiornika wewnętrznego i przestrzeni międzypłaszczowej odpowiednio ciśnieniem:

EN 12285-1 Klasse A 0,3 bar/0,4 bar
EN 12285-1 Klasse B 2,0 bar/0,6 bar
DIN 6608  – 2,0 bar/0,6 bar

Zbiorniki paliwowe podziemne

Zbiorniki paliwowe podziemne

Dwupłaszczowe, podziemne zbiorniki na paliwo wykonane ze stali spełniają od wielu lat wszystkie wymogi, dotyczące przechowywania płynów szkodliwych dla wód gruntowych, które w celu ochrony środowiska zostały ustanowione przez kraje europejskie. Dwa stabilne i równocześnie elastyczne płaszcze stalowe, z zewnątrz izolowane warstwą poliuretanu, stanowią włącznie z monitoringiem przestrzeni międzypłaszczowej, pewne i ekologiczne rozwiązanie problemu magazynowania paliw. Nasza przemysłowa produkcja seryjna znajduje się pod kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego – gwarantuje to, że każdy zbiornik na paliwo wykonany w naszym zakładzie odpowiada wymaganiom warunków technicznych.

Zbiorniki paliwowe podziemne

Zbiornik na Paliwa – podstawowe dane techniczne.

Pojemność zbiornika Średnica zbiornika Długość zbiornika Masa zbiornika* Waga dodatkowej komory Długość walca Wysokość dennicy Właz Grubość ścianek Uchwyt Wzmoc.
klasa A klasa B klasa A klasa B
V Dz Lo Lp Lp h DN S1 S2 S1 S2 T 80
[m3] [mm] [mm]l [kg] [kg] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [pcs] [pcs]
3
5
8
10
13
16
1600
1600
1600
1600
1600
1600
2040
3040
4540
5540
7040
8540
961
1291
1773
2100
2562
3072
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
1500
2500
4000
5000
6500
8000
270
270
270
270
270
270
600 5 3 5 3 1
1
1
2
2
2

10
13
16
20
25
30
35
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
3660
4660
5660
6660
8660
10160
11660
2098
2553
3022
3493
4405
5163
5871
522
522
522
522
522
522
522
522
522
522
522
522
522
522
3000
4000
5000
6000
8000
9500
11000
330
330
330
330
330
330
330
600 6 3 6 3 21
1
1
20
25
30
40
50
60
70
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
4800
5800
6800
8800
10800
12800
14800
3685
4319
4949
6284
7540
8886
10137
730
730
730
730
730
730
730
818
818
818
818
818
818
818
4000
5000
6000
8000
10000
12000
14000
400
400
400
400
400
400
400
600 6 4/5 7 4/5 2


1
1
2
2
40
50
60
70
80
100
120
2900
2900
2900
2900
2900
2900
3000
6900
8400
9900
11400
12900
15900
17900
6445
7740
8951
10146
11440
13855
16900
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1200
1279
1279
1279
1279
1279
1279
1470
6000
7500
9000
10500
12000
15000
17000
450
450
450
450
450
450
450
600 7 4/5 9 4/5 2
2
2
4
4
4
4

1
2
2
2
2
3
* Orientacyjne wagi zbiorników jednokomorowych.

Inne rozmiary zbiorników dostępne są na zapytanie.
Oferujemy najwyższej jakości zbiorniki podziemne, zbiorniki paliwowe do przechowywania materiałów ciekłych palnych oraz niepalnych.

Studzienki nazbiornikowe najazdowe

Studzienki nazbiornikowe natrawnikowe

Pokrywy najazdowe