Przykładowa realizacja

  • Zbiornik naziemny, pionowy, jednopłaszczowy wykonany ze stali P355
  • Pojemność: 200 m3, średnica: 3400 mm
  • Medium: ciecze ciekło zapalne
  • Norma wykonania: AD2000
  • Ciśnienie pracy: 0,55 bar
  • Temperatura pracy: -10°C/+110°C
  • Izolacja zbiornika wraz z zastosowaniem systemu grzewczego clamp-on pillow plate, czyli nierdzewne panele montowane na płaszczu zbiornika i wypełniane medium grzewczym.

Zbiornik na środki smarne

Zbiornik na środki smarne

Zbiornik na środki smarne