kwiecień 2020

W celu rozbudowy swojej istniejącej instalacji, klient zamówił u nas 7 pionowych zbiorników (2 x 40 m³, 1 x 60 m³, 3 x 100 m³ i 1 x 200 m³). Wszystkie zostały dostosowane do systemu grzewczego przy użyciu płaszczy grzewczo-chłodzących typu Pillow Plate i typu Clamp On. Tego typu rozwiązanie nie było dotychczas stosowane w naszej firmie, dlatego też okazało się ciekawym wyzwaniem dla działów technicznego i produkcyjnego. Na szczęście poradziliśmy sobie z tym za-daniem bez problemu i wszystkie prace przebiegły sprawnie.
Mniejsze zbiorniki zostały wykonane w całości ze stali nierdzewnej, a ich integralną część stanowią płaszcze grzewczo-chłodzące typu Pil-low Plate. Duże zbiorniki zostały zaprojektowane i wykonane ze stali węglowej, a płyty grzejne przymocowane do powierzchni zewnętrznej (zacisk na płaszczach). Dodatkowo zastosowano odpowiednio wyprofilowane dennice z przyspawanymi pół-rurami, co pozwoliło na ogrzanie dna zbiorników. Same zbiorniki zostały zaizolowane wełną mineralną i pokryte blachą aluminiowo-cynkową.
Projekt został zrealizowany – w ścisłej współpracy z dostawcą elementów grzejnych i klientem – zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Prace związane z dostawą i montażem największego zbiornika były dość wymagające. Podczas próby przemieszczenia zbiornika o pojemności 200 m³ na plac budowy konieczne było zdemontowanie znaków, usunięcie płotu, a nawet wycięcie drzewa. Ponadto, nogi tego ogromnego zbiornika musiały być zamontowane przez wykwalifikowanych pracowników CGH Polska.
Warto podkreślić, że cała transportowana jednostka miała ponad 50 metrów długości i – pomimo wszystkich teoretycznych obliczeń i wcześniejszych przygotowań – podczas rozładunku istotne było elastyczne podejście i otwarty umysł. Ale efekt końcowy był naprawdę oszałamiający.

Dostawa na rzecz renomowanego producenta smarów

Dostawa na rzecz renomowanego producenta smarów