Przeznaczenie:
CGH Polska oferuje naziemne zbiorniki LPG do zastosowania na stacjach paliw oraz z przeznaczeniem na cele przemysłowe i grzewcze.
Bezpieczeństwo:
Zbiorniki LPG, wykonane ze stali węglowej, spełniają wymogi bezpieczeństwa dotyczące przechowywania gazu propan-butan. Posiadają aktualne zezwolenia wydane przez jednostkę notyfikowaną.
Zbiorniki podziemne wyposażone są we właz rewizyjny z pokrywą, na której zamontowano armatur ́ pochodzącą od sprawdzonych dostawców.
Dane techniczne:

  • Wykonanie zgodne z dyrektywą PED/2014/68/UE wg standardów AD 2000 lub EN 13445
  • Ciśnienie 15,6 bar – standard, opcjonalnie 17,6 bar
  • Zabezpieczenie antykorozyjne powłoką w klasie C3 M
  • Temperatura pracy -20/+40°C
  • Inne wymagania zgodnie z zapotrzebowaniem

Podstawowe dane techniczne

Pojemność
zbiornika
Średnica
zbiornika
[m3] [mm]
10 1600
15
20 2000
25
30
50 2500
40 2900
50
61,1
84

Pionowe zbiorniki na LPG

Pionowe zbiorniki na LPG

Pionowe zbiorniki na LPG