Do grupy substancji, które według przepisów należy magazynować w określony sposób dla zachowania pełnego bezpieczeństwa są środki smarne, ponieważ są to ciecze ciekło-zapalne. Oferujemy specjalne zbiorniki, które umożliwiają to, eliminując ryzyko powstania zagrożenia. Możemy wykonać na przykład model naziemny w orientacji pionowej o pojemności nawet 200 metrów sześciennych. Nasze wyroby wyposażone są w innowacyjne systemy grzewcze w formie paneli ze stali nierdzewnej clamp-on pillow plate wypełnionych medium grzewczym.

Przykładowa realizacja

  • Zbiornik naziemny, pionowy, jednopłaszczowy wykonany ze stali P355
  • Pojemność: 200 m3, średnica: 3400 mm
  • Medium: ciecze ciekło zapalne
  • Norma wykonania: AD2000
  • Ciśnienie pracy: 0,55 bar
  • Temperatura pracy: -10°C/+110°C
  • Izolacja zbiornika wraz z zastosowaniem systemu grzewczego clamp-on pillow plate, czyli nierdzewne panele montowane na płaszczu zbiornika i wypełniane medium grzewczym.

Zbiornik na środki smarne

Zbiornik na środki smarne

Zbiornik na środki smarne