Przykładowa realizacja

  • Zbiornik naziemny, pionowy, jednopłaszczowy. Płaszcz zbiornika wykonany ze stali P265GH
  • Pojemność: 16 m3, średnica: 2000 mm
  • Medium: ścieki chemiczne
  • Norma wykonania: AD2000
  • Ciśnienie pracy: 5 bar
  • Temperatura pracy: 5°C/+140°C
  • Wnętrze zbiornika pokryte teflonem (360°), co pozwala na składowanie szerokiego zakresu silnie żrących mediów.

Zbiorniki pokryte teflonem do składowania odpadów chemicznych

Zbiorniki pokryte teflonem do składowania odpadów chemicznych

Zbiorniki pokryte teflonem do składowania odpadów chemicznych