CGH posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji zbiorników dla zastosowań przemysłowych. Oferujemy kompletne instalacje z montażem oraz zbiorniki wykonywane według dokumentacji własnej lub kontrahenta.
Oferujemy zbiorniki:

 • Zbiorniki ciśnieniowe
 • Zbiorniki magazynowe i procesowe o pojemnościach 5m3 – 200m3 na materiały ciekłe zapalne:
  – zbiorniki na paliwa płynne
  – zbiorniki na dodatki do paliw
  – zbiorniki na ropę surową
  – zbiorniki na gaz
  – zbiorniki na rozpuszczalniki
  – inne zbiorniki na zapytanie
 • Zbiorniki magazynowe i procesowe na materiały żrące i trujące:
  – zbiorniki na kwas siarkowy
  – zbiorniki na kwas solny
  – zbiorniki na metanolan sodu
  – zbiorniki na metanol i etanol
  – zbiorniki na poliole i izocyjaniany
  – zbiorniki na TDI
  – zbiorniki na wodę złożową
  – zbiorniki na mazut
Zbiorniki przemysłowe, zbiorniki na materiały żrące i trujące