CGH posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji zbiorników dla zastosowań przemysłowych. Oferujemy kompletne instalacje z montażem oraz zbiorniki wykonywane według dokumentacji własnej lub kontrahenta.
Oferujemy zbiorniki:

 • Zbiorniki ciśnieniowe
 • Zbiorniki magazynowe i procesowe o pojemnościach 5m3 - 200m3 na materiały ciekłe zapalne:
  - zbiorniki na paliwa płynne
  - zbiorniki na dodatki do paliw
  - zbiorniki na ropę surową
  - zbiorniki na gaz
  - zbiorniki na rozpuszczalniki
  - inne zbiorniki na zapytanie
 • Zbiorniki magazynowe i procesowe na materiały żrące i trujące:
  - zbiorniki na kwas siarkowy
  - zbiorniki na kwas solny
  - zbiorniki na metanolan sodu
  - zbiorniki na metanol i etanol
  - zbiorniki na poliole i izocyjaniany
  - zbiorniki na TDI
  - zbiorniki na wodę złożową
  - zbiorniki na mazut
Zbiorniki dla przemysłu

Zbiorniki naziemne pionowe

Zbiorniki naziemne poziome

Zbiornik na ciecze żrąco trujące

Zbiornik magazynowy fenolu

Zbiornik na środki smarne

Zbiornik na octan etylu

Zbiornik na komponenty oleju opałowego

Zbiornik do olejów silnikowych

Zbiorniki na olej pirolityczny

Zbiorniki do zasilania agregatów prądotwórczych

Zbiorniki na poliole i izocyjaniany

Zbiorniki na ropę naftową

Zbiorniki do asfaltu, bitumu

Zbiorniki na olej opałowy

Zbiorniki na mocznik

Zbiorniki na etanol

Zbiorniki na płynne odpady łatwopalne

Zbiorniki na glicerynę

Zbiorniki do alkoholu

Zbiorniki do metanolu