Przykładowa realizacja

  • Zbiornik naziemny, poziomy, dwupłaszczowy, wykonany ze stali S235
  • Pojemność 100 m3, średnica 2900 mm
  • Medium: biopaliwo
  • Norma wykonania: EN12285-2
  • Ciśnienie pracy: atmosferyczne
  • Temperatura pracy: -20°C/+50°C
  • Zbiorniki połączone w baterię o łącznej pojemności 1000 m3, służące do magazynowania biopaliw i oleju opałowego otrzymanego w procesie syntezy estrów metylowy

Zbiorniki na biopaliwa

Zbiorniki na biopaliwa

Zbiorniki na biopaliwa