Horizontale oberirdische Tanks

Zbiorniki dwupłaszczowe naziemne do materiałów palnych i niepalnych

Przeznaczenie:

Zbiorniki naziemne poziome przeznaczone są do magazynowania materiałów ciekłych palnych lub niepalnych oraz szkodliwych i nieszkodliwych dla środowiska o gęstości do 1,1 kg/dm3 dla zbiorników EN 12285 klasa A i do 1,9 kg/dm3 dla zbiorników EN 12285 klasa B i DIN6616.

Wykonanie:

 • Zbiorniki jedno- lub wielokomorowe
 • Ciśnienie robocze: max 0,5 bar
 • Temperatura robocza: od -20°C do + 50°C

Powierzchnia zewnętrzna

Śrutowana do Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1 oraz malowana w standardzie C3

Próba szczelności:

Próba powietrzem zbiornika wewnętrznego i przestrzeni międzypłaszczowej odpowiednio ciśnieniem:
EN 12285-2 klasa A 0,3 bar/0,4 bar
EN 12285-2 klasa B 2,0 bar/0,6 bar
DIN 6616 2,0 bar/0,6 bar

Wyposażenie standard:

 • właz zbiornika DN600
 • podpory stalowe wg EN 12285 przewidziane do posadowienia zbiornika na gruncie o nośności min. 1,9N/mm2 (zbiorniki wg DIN6616 oraz na zamówienie wg EN 12285 posiadają podpory, które można posadawiać na gruncie o nośności minimalnej 0,15 N/mm2)
 • uchwyty transportowe
 • krócce DN25 do przestrzeni międzypłaszczowej
 • drabina
 • podest
 • balustrada

Wyposażenie opcjonalne:

 • króćce zalewowe, ssące, oddechowe, inne z armaturą lub bez
 • zawory przepełnieniowe, oddechowe
 • armatura kontrolna pomiarowa

Bezpieczeństwo:

Zbiorniki naziemne poziome spełniają wszelkie wymogi odnośnie przechowywania płynów szkodliwych dla wód gruntowych. Przestrzeń pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną ścianką wypełniona jest płynem szczelnościowym, który dodatkowo chroni przed korozją oraz niską temperaturą do -30°C – dotyczy mokrego monitoringu.

Podstawowe dane techniczne

Pojemność zbiornika Średnica zbiornika Długość zbiornika Długość całkowita Wysokość dennicy Właz rewizyjny Masa zbiornika Podpory Grubość ścianek Uchwyt Wzmoc.
Klasa A Klasa B Klasa A Klasa B Klasa A Klasa B
V Dz Lp Lo h DN G G F N K F N K S1 S2 S1 S2 T 80
[m3] [mm] [mm] [mm]l [mm] [mm] [kg] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt.] [szt.]
3
5
7
10
13
16
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1500
2500
3300
5000
6500
8000
2040
3040
3840
5540
7040
8540
270
270
270
270
270
270
600 946
1266
1518
2051
2513
2993
1020
1340
1590
2126
2592
3069
700
1700
2500
4200
5700
7200
150 1600 950
1950
2750
4450
5950
7450
350 5 3 5 3 2
2
2
2
2
2

1
10
13
16
20
25
30
36
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
3000
4000
5000
6150
8000
9500
11300
3660
4660
5660
6810
8660
10160
11960
330
330
330
330
330
330
330
600 2143
2588
3044
3567
4394
5133
5943
2335
2780
3237
3761
4588
5328
6138
2000
3000
4000
5150
7000
8500
10300
200 2000 2200
3200
4200
5350
7200
8700
10500
600 6 3 6 3 2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
20
25
30
40
50
60
70
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
4000
5000
6000
8000
10000
12000
14000
4800
5800
6800
8800
10800
12800
14800
400
400
400
400
400
400
400
600 3838
4456
5068
6373
7599
8915
10136
4653
5335
6010
7442
8796
10239
11586
2750
3750
4750
6750
8750
10750
12750
250 2500 2850
3850
4850
6850
8850
10850
12850
950 6 4/5 7 4/5 2
2
2
2
2
4
4


1
1
1
2
2
40
50
60
70
80
100
2900
2900
2900
2900
2900
2900
6000
7500
9000
10500
12000
15000
6900
8400
9900
11400
12900
15900
450
450
450
450
450
450
600 6722
7990
9175
10347
11612
13974
9016
10504
11909
13301
14786
17588
4550
6050
7550
9050
10550
13550
300 2900 4450
5950
7450
8950
10450
13450
1350 7 4/5 9 4/5 2
2
2
4
4
4
1
1
1
2
2
2

Inne rozmiary zbiorników dostępne na zapytanie.