Horizontale oberirdische Tanks

Zbiorniki dwupłaszczowe naziemne do materiałów palnych i niepalnych

Dane techniczne:

 • Wykonanie wg: EN 12285-2 w klasie A lub B lub wg AD 2000
 • Dokumentacja techniczna uzgodniona z UDT
 • Materiał podstawowy – S235JR wg EN10025-1, opcjonalnie 1.4307, 1.4404
 • Zbiorniki jedno- lub wielokomorowe
 • Ciśnienie robocze: max 0,5 bar
 • Temperatura robocza: od -20°C do + 50°C
 • Powierzchnia zewnętrzna śrutowana do Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1
 • Zabezpieczenie antykorozyjne w klasie C3, opcjonalnie w klasach C4 i C5
 • Opcjonalnie zabezpieczenie antykorozyjne od wewnątrz

Przeznaczenie:

Magazynowanie materiaΠów ciekłych palnych lub niepalnych oraz szkodliwych i nieszkodliwych dla środowiska o gęstości do 1,1 kg/dm3 dla zbiorników EN 12285 klasa A i do 1,9 kg/dm3 dla zbiorników EN 12285 klasa B.

Wyposażenie standard:

 • właz zbiornika DN600
 • podpory stalowe
 • uchwyty transportowe
 • krócce DN25 do przestrzeni międzypłaszczowej
 • drabina
 • podest
 • balustrada

Wyposażenie opcjonalne:

 • króćce zalewowe, ssące, oddechowe, inne z armaturą lub bez
 • zawory przepełnieniowe, oddechowe
 • armatura kontrolna pomiarowa
 • kable grzewcze
 • izolacje

Próba szczelności:

Próba powietrzem zbiornika wewnętrznego i przestrzeni międzypłaszczowej odpowiednio ciśnieniem:

Próba powietrzem zbiornika wewnętrznego i przestrzeni międzypłaszczowej odpowiednio ciśnieniem:
EN 12285-2 klasa A 0,3 bar/0,4 bar
EN 12285-2 klasa B 2,0 bar/0,6 bar
AD 2000 0,75 bar/0,4 bar

Zbiorniki naziemne zgodne z normą EN12285-2 klasa A

Pojemność zbiornika Średnica zbiornika Długość zbiornika* Wysokość zbiornika Masa zbiornika jednopłaszczowego Masa zbiornika dwupłaszczowego Grubość ścianek Waga dodatkowej komory Odległość pomiędzy podporami
S1 S2
[m3] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg] [mm] [mm] [kg] [mm]
3
5
8
10
13
16
1600 2080
3080
4580
5580
7080
8580
1870 720
925
1233
1438
1745
2053
1036
1342
1800
2106
2564
3022
5 3 351 700
1700
3200
4200
5700
7200
10
13
16
20
25
30
35
2000 3700
4700
5700
6700
8700
10200
11700
2270 1612
1918
2225
2532
3145
3656
4116
2235
2667
3100
3532
4397
5096
5745
6 3 522 2000
3000
4000
5000
7000
8500
10000
20
25
30
40
50
60
70
2500 4840
5840
6840
8840
10840
12840
14840
2770 2591
2974
3358
4190
4956
5788
6574
4187
4832
5477
6832
8122
9477
10787
6 3 730 2750
3750
4750
6750
8750
10750
12750
40
50
60
70
80
100
2900 6950
8450
9950
11450
12950
15950
3170 4579
5432
6208
7003
7856
9408
7124
8432
9664
10915
12223
14686
7 4 1045 4550
6050
7550
9050
10550
13550
120 3000 18150 3270 11016 17127 7 4 1108 15500

Zbiorniki naziemne zgodne z normą EN12285-2 klasa B

Pojemność zbiornika Średnica zbiornika Długość zbiornika* Wysokość zbiornika Masa zbiornika jednopłaszczowego Masa zbiornika dwupłaszczowego Grubość ścianek Waga dodatkowej komory Odległość pomiędzy podporami
S1 S2
[m3] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg] [mm] [mm] [kg] [mm]
3
5
8
10
13
16
1600 2080
3080
4580
5580
7080
8580
1870 765
970
1278
1483
1790
2098
1082
1387
1846
2151
2609
3068
5 3 351 700
1700
3200
4200
5700
7200
10
13
16
20
25
30
35
2000 3700
4700
5700
6700
8700
10200
11700
2270 1658
1964
2271
2577
3190
3702
4162
2281
2713
3146
3578
4442
5142
5791
6 3 522 2000
3000
4000
5000
7000
8500
10000
20
25
30
40
50
60
70
2500 4840
5840
6840
8840
10840
12840
14840
2770 3055
3501
3947
4905
5797
6754
7666
4650
5358
6066
7547
8963
10444
11880
7 4 818 2750
3750
4750
6750
8750
10750
12750
40
50
60
70
80
100
2900 6950
8450
9950
11450
12950
15950
3170 5964
7036
8031
9045
10117
12106
8510
10037
11487
12957
14484
17384
9 4 1279 4550
6050
7550
9050
10550
13550
120 3000 18150 3270 14156 20267 9 4 1357 15500

Zbiorniki naziemne zgodne z normą AD2000

Pojemność zbiornika Średnica zbiornika Długość zbiornika* Wysokość zbiornika Masa zbiornika jednopłaszczowego Masa zbiornika dwupłaszczowego Grubość ścianek Waga dodatkowej komory Odległość pomiędzy podporami
S1 S2
[m3] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg] [mm] [mm] [kg] [mm]
120 2900 18950 3240 14437 20627 9 4 1406 16550
120 3000 18150 3340 14393 20504 9 4 1492 15550
150
200
3200 19750
26250
3540 18259
23838
25328
30907
10 4 1671 16900
23400
150
200
250
300
3400 17790
23290
28790
34290
3740 17844
22590
27336
32081
24694
31398
38102
44806
10 4 1862 14800
20300
25800
31300
150
200
250
300
3600 15870
20870
25870
30370
3940 17048
21806
26374
30485
23601
30244
36697
42504
10 5 2064 12700
17700
22700
27200

Całkowita długość w tolerancji +/-1% zgodnie z normą