Przykładowa realizacja

  • Zbiornik naziemny, poziomy, dwupłaszczowy, wykonany ze stali P355NH
  • Pojemność 50 m3, średnica 2500 mm
  • Medium: woda złożowa pochodząca z odwiertu ropy i gazu, woda zasolona i węglowodory
  • Norma wykonania: WUDT/EN13445
  • Ciśnienie pracy: do 0,5 bar
  • Temperatura pracy: -29°C / +50°C
  • Zbiornik wyposażony w wężownicę parową ciśnieniową ze stali 304L, izolację cieplną z wełną 100mm (60 kg/m3) pokrytą blachą aluminiową

Zbiornik do wody złożowej

Zbiornik do wody złożowej

Zbiornik do wody złożowej