Zbiorniki do magazynowania LPG w wersjach podziemnej, zakopcowanej oraz naziemnej produkowane są o pojemnościach od 9,1m3 do 600m3. Zbiorniki LPG wykonane są ze stali węglowej. Spełniają wymogi bezpieczeństwa dotyczące przechowywania gazu propan, butan oraz mieszaniny tych gazów. Posiadają aktualne zezwolenia wydane przez jednostkę notyfikowaną w zakresie urządzeń ciśnieniowych podlegających pod dyrektywę 2014/68/EU na bazie normy EN13445 lub AD2000.

Zbiorniki LPG przeznaczone są do magazynowania produktu:

  • do celów grzewczych w instalacjach przydomowych oraz przemysłowych;
  • na stacjach paliwowych dla punktów tankowania LPG;
  • na bazach i składach celnych LPG.

Zbiorniki LPG na stacje paliw są w standardzie wyposażone w armaturę odcinającą, pomiarową i bezpieczeństwa. Opcjonalnie wyposażone są w studzienki na zbiornikowe, układy odbiorcze: tzw. moduły LPG (punkty tankowania LPG na stacjach paliw) oraz armaturę kontrolno-pomiarową jak sondy magnetostrykcyjne i radarowe, lub poziomowskazy Rochester Senior bądź Rochester Magnetel.

Zbiorniki LPG