Wstępnie zmontowane i konfigurowalne

Kompaktowe stacje paliw to odpowiedź CGH na zapotrzebowanie na proste w budowie stacje benzynowe, gwarantujące szybkie uruchomienie. Znajdują zastosowanie na całym świecie. Obsługują zarówno drogi jak i tereny zabudowane, gdyż dostosowano je do potrzeb małych działek miejskich.

  • Możliwość magazynowania paliwa wynosząca od 30 do 120 m³ uzyskuje się z jednego zbiornika lub dwóch zbiorników, zainstalowanych obok siebie w wykopie. Zbiorniki są zawsze dwuścienne oraz wielo-komorowe, aby pomieścić 3 do 4 różnych gatunków paliw. Zbiorniki są zgodne z normą EN 12285-1.
Kompaktowe stacje paliw
  • Centralny kanał montażowy przyspawany do zbiornika i zabezpieczony z zewnątrz powłoką Endoprene, zawiera orurowanie oraz wszystkie komponenty stacji włącznie z pokrywami włazów, ramy montażowe pod dystrybutory i studzienkę centralnego zlewu paliwa.
  • Istnieje możliwość wbudowania kolektora umożliwiającego w przyszłości zmianę rodzaju paliw dla każdego dystrybutora.
  • Zbiornik posadowiony na „szybkim fundamencie” speed chassis zintegrowanym z ramą, na której posadowiona jest wiata stacji.
  • Rama jest zaprojektowana tak, aby uwzględniać reakcję słupów wiaty bez przenoszenia sił na zbiornik.
  • W wersji z dwoma zbiornikami Compact Station, została zaprojektowana rama ułatwiająca prawidłowe i szybkie ułożenie głównego i wtórnego zbiornika w wykopie.
  • Wszystkie rurociągi konieczne do montażu na miejscu oraz rury oddechowe, pokrywy włazów i inne akcesoria są odpowiednio przygotowane i dostarczone przez producenta.

Kompaktowe stacje paliw

Kompaktowe stacje paliw

Kompaktowe stacje paliw