Przykładowa realizacja

  • Zbiornik naziemny, pionowy, jednopłaszczowy, wykonany ze stali S235
  • Pojemność 60 m3, średnica 2900 mm
  • Medium: asfalt/bitum
  • Norma wykonania: DIN6618
  • Ciśnienie pracy: atmosferyczne
  • Temperatura pracy: 0°C/+180°C
  • Zbiornik przystosowany do montażu grzałek w dolnej dennicy, opcjonalnie izolowany, wyposażony w dodatkową górną dennicę.

Zbiorniki do asfaltu, bitumu

Zbiorniki do asfaltu, bitumu

Zbiorniki do asfaltu, bitumu