Przykładowa realizacja

  • Zbiornik naziemny, pionowy, jednopłaszczowy, wykonany ze stali 1.4404
  • Pojemność 10 m3, średnica 1600 mm
  • Medium: wodór
  • Norma wykonania: AD2000, odbiory w TUV
  • Ciśnienie pracy: 30 bar
  • Temperatura projektowa: -20°C / +50°
  • Zbiornik z zewnątrz oraz wewnątrz poddany procesowi pasywacji i trawienia.

Zbiornik wyposażony w 4 sztuki wzmocnień, nadany znak CE. Grubości użytych materiałów wynikające z normy projektowej AD2000 z zachowaniem współczynnika bezpieczeństwa.

Zbiorniki na wodór

Zbiorniki na wodór

Zbiorniki na wodór