Przykładowa realizacja

  • Zbiornik naziemny, pionowy z płaskim dnem, wykonany ze stali S235
  • Pojemność: 28 m3, średnica: 3200 mm
  • Medium: gorąca woda
  • Norma wykonania: AD2000
  • Ciśnienie pracy: atmosferyczne
  • Temperatura pracy: -29°C/+90°C
  • Zbiornik wyposażony jest w kable grzejne oraz izolację o grubości 100 mm, a także drabinę i podest. Malowanie zbiornika w klasie korozyjności C4M.

Zbiornik magazynowy gorącej wody

Zbiornik magazynowy gorącej wody

Zbiornik magazynowy gorącej wody