Przykładowa realizacja

  • Zbiornik naziemny, pionowy, jednopłaszczowy, wykonany ze stali nierdzewnej 304L
  • Pojemność: 15,4 m3, średnica: 2500 mm
  • Medium: octan etylu
  • Norma wykonania: AD2000
  • Ciśnienie pracy: atmosferyczne
  • Temperatura pracy: 0°C/+40°C
  • Zbiornik wyposażony w płynowskazy z zatwierdzeniem GUM do pracy w składzie celnym.

Zbiornik na octan etylu

Zbiornik na octan etylu