Przykładowa realizacja

  • Zbiornik naziemny, pionowy, jednopłaszczowy, wykonany ze stali S235
  • Pojemność: 55 m3, średnica: 2900 mm
  • Medium: poliole, izocyjaniany
  • Norma wykonania: AD2000
  • Ciśnienie pracy: do 0,5 bar
  • Temperatura pracy: +10°C/+35°C
  • Zbiornik wykonany w klasie korozyjności C4M w różnych kolorach w zależności od przechowywanego medium. Zabezpieczenie wewnętrzne antykorozyjne olejem zapewniającym czystość medium. Zbiorniki dostarczone do fabryki w Meksyku.

Zbiorniki na poliole i izocyjaniany

Zbiorniki na poliole i izocyjaniany