Przykładowa realizacja

  • Zbiorniki naziemne, pionowe, jednopłaszczowe, wykonane ze stali S235
  • Pojemność 100 m3, średnica 2900 mm
  • Medium: płynne odpady łatwopalne
  • Norma wykonania: Norma zakładowa klienta
  • Ciśnienie pracy: do 0,5 bar
  • Temperatura pracy: -10°C / +150°
  • Zbiorniki na sześciu nogach, wyposażone w króćce DN400 pod mieszadło, 2 włazy DN800 oraz ochronę katodową.

Jeden ze zbiorników ogrzewany kablem grzejnym oraz izolowany. Trzy zbiorniki malowane powłoką z wysokim współczynnikiem odbicia.

Zbiorniki na płynne odpady łatwopalne

Zbiorniki na płynne odpady łatwopalne

Zbiorniki na płynne odpady łatwopalne

Zbiorniki na płynne odpady łatwopalne

Zbiorniki na płynne odpady łatwopalne

Zbiorniki na płynne odpady łatwopalne