SPEED CHASSIS – SZYBKI FUNDAMENT

Speed Chassis – rama fundamentowa z gotowym zbrojeniem. Zbiornik jest dostarczony na budowę na stalowej ramie fundamentowej, całość jest połączona opaskami w fabryce CGH.

 

Zalety

• oszczędność kosztów wykonania fundamentu
• oszczędność czasu na budowie
• bezpieczeństwo podczas rozładunku i dołowania

 

speed-chassis

Opis elementów posadowienia zbiornika

Konstrukcja ramy dla „SPEED CHASSIS” składa się z profili dwuteowych pospawanych na kształt litery „K”. Rama wraz ze zbiornikiem jest wstawiana do wykopu i poziomowana. Po ułożeniu ew. zbrojenia dodatkowego rama jest zabetonowywana tworząc blok fundamentowy. Założono dla posadowienia zbiornika blok fundamentowy o stałej grubości 300 mm i wymiarach w planie równych średnicy zbiornika x długość zbiornika.

 

Dane techniczne:
pdf-file-formatspeed-chassis-PL.pdf

 

 

Średnica zbiornika Ø 1600 Ø 2000 Ø 2500 Ø 2900
Objętość nominalna 3 5 7 10 13 16 10 13 16 20 25 30 36 20 25 30 40 50 60 70 40 50 60 70 80 100
Długość zbiornika [mm] 2040 3040 3840 5540 7040 8540 3660 4660 5660 6810 8660 10160 11960 4800 5800 6800 8800 10800 12800 14800 6900 8400 9900 11400 12900 15900
Dane fundamentu
Szerokość fundamentu [m] 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90
Długość fundamentu [m] 2,04 3,04 3,84 5,54 7,04 8,54 3,66 4,66 5,66 6,81 8,66 10,16 11,96 4,80 5,80 6,80 8,80 10,80 12,80 14,80 6,90 8,40 9,90 11,40 12,90 15,90
Wysokość fundamentu [m] 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Rezultaty dla zbiornika dwupłaszczowego

Maksymalny poziom wody gruntowej mierzony od poziomu terenu (hw) w [m]

Dla 1 włazu rewizyjnego 0,60 0,50 0,80 0,40 0,40 0,40 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Dla 2 włazów rewizyjnych 1,20 1,00 0,90 0,80 0,60 0,60 1,00 1,00 0,90 0,80 0,80 0,80 0,80 1,20 1,20 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,30
Dla 3 włazów rewizyjnych 1,20 1,10 0,90 0,80 0,70 1,20 1,10 1,10 1,00 1,00 0,90 0,80 1,30 1,20 1,20 1,20 1,10 1,10 1,10 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,30
Dla 4 włazów rewizyjnych 1,40 1,30 1,10 1,00 0,90 1,30 1,20 1,20 1,10 1,00 1,00 1,00 1,40 1,30 1,30 1,20 1,20 1,20 1,10 1,50 1,50 1,40 1,40 1,40 1,40
Dla 5 włazów rewizyjnych 1,40 1,20 1,10 1,00 1,30 1,20 1,20 1,10 1,00 1,00 1,40 1,40 1,30 1,30 1,20 1,20 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,40 1,40
Dla 6 włazów rewizyjnych 1,30 1,20 1,10 1,40 1,30 1,20 1,20 1,10 1,10 1,40 1,40 1,30 1,30 1,20 1,20 1,60 1,50 1,50 1,50 1,50 1,40

 

Uwagi i zalecenia do robót ziemnych

 • Wymaga się wykonania badań gruntowych przy wykonywaniu projektu budowlanego dla danej lokalizacji.
 • W trakcie zasypywania fundamentów w miarę możliwości stosować grunt z wykopu i układać go warstwami o miąższości ca 0,3 m stosując dokładne ubicie.

 

Założenia przyjęte do obliczeń

 • Pod fundamentem znajduje się grunt nośny.
 • Zasypanie zbiornika odbywać się będzie gruntem niespoistym, ukΠadanym i zagęszczanym warstwami, przyjęto γ =18 kN/m3.
 • Przyjęto do obliczeń wyporu zbiornika gęstość betonu w płycie fundamentowej γ =22 kN/m3.
 • Przyjęto do obliczeń ciężary zbiorników według kart technicznych firmy CGH Polska.
 • Głębokość zadołowania zbiornika – 0,8 m (warstwa naziomu nad zbiornikiem).
 • Założono klasę ekspozycji płyty fundamentowej XC2, przyjęto dla tej kategorii ekspozycji beton C16/20 (B20). W przypadku występowania w gruncie wód bardziej agresywnych dla betonu niż dla kategorii XC2 należy odpowiednio zmodyfikować skład i markę mieszanki betonowej.
 • hw – poziom wody poniżej poziomu terenu.

 

Uwagi do robót betoniarskich

 • Bardzo istotna z powodu powstawania naprężeń skurczowych w betonie jest właściwa pielęgnacja betonu na placu budowy. Metodą pielęgnacji betonu należy ustalić przed rozpoczęciem betonowania.
 • Mieszankę betonową należy układać i zagęszczać tak, aby nie powodować jej rozsegregowania. Zagęszczanie powinno odbywać się nieprzerwanie przy układaniu każdej partii betonu.

 

Szkic posadowienia

szkic-posadowienia-speed-chassis