CGH Polska sp. z o. o. zastrzega, że nie będzie ponosić kosztów, związanych z czynnościami będącymi przedmiotem niniejszego upoważnienia; koszty te leżą po stronie umocowanej firmy.