Opaski kotwiące
Opaski kotwiące
Opaski kotwiące

Informacje o produkcie

Opaski kotwiące  zabezpieczają zbiornik przed jego wyporem przez wody gruntowe, a tym samym służą do umocowania zbiornika w podłożu.

Kotwy należy zabetonować w płycie żelbetowej fundamentu jeszcze przed montażem zbiornika. Po posadowieniu należy zamocować obejmy stalowe i dokręcić je do kotew.

Powierzchnia izolacyjna zbiornika jest chroniona przez podkłady z gumy stosowane pomiędzy opaskami a zbiornikiem. Wszystkie elementy stalowe są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.

Rozstaw opasek zależy od wielkości i konstrukcji zbiornika (liczba włazów, wielkość komór). Ilość opasek zależy od wielkości zbiornika.

good
Zalety urządzenia
 • Szybkie i skuteczne mocowanie zbiornika do fundamentów
 • Prosty montaż , zestaw kotew wysyłany jest przez CGH do montażu na budowę jeszcze przed dostawą zbiornika
 • Cały system jest zabezpieczony antykorozyjnie przez cynkowanie
advantage
Informacje techniczne
 • Zestaw systemu kotwienia składa się z:
 • Stalowej obejmy systemu kotwiącego
 • Przekładka gumowa
 • Pręt gwintowany M24
 • Blacha kotwy z otworem na pręt gwintowany
 • Nakrętki, podkładki
 • Pomiędzy zbiornikiem, a fundamentem zastosować izolację z materiału bitumicznego lub innego, o grubości min. 10 mm.
 • Pomiędzy opaską, a zbiornikiem zastosować przekładkę gumową dostarczoną w komplecie z opaską.
 • Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe zakotwienia zbiorników wykonano przy następujących założeniach:
  • poziom wody równy z poziomem terenu
  • współczynnik bezpieczeństwa dla wyporu wody 1,3.
  • ciężar objętościowy gruntu -18 kN/m3
  • ciężar objętościowy betonu B20 - 22 kN/m3
  • minimalne zadołowanie- . 800 mm
 • Uwaga: Przedstawione założenia nie zwalniają z obowiązku wykonania obliczeń fundamentu i siły wyporu dla lokalnych warunków gruntowych.