włazy najazdowe

250 kN (klasa C) 1400 x 740 x 250 mm opcja 400 kN (klasa D) dostępna na zamówienie

Steland twin cover 400 kN 800 x 800

Steland cover 400 kN 800 x 800

Pokrywa najazdowa 400kN z otokiem betonowym typ płaski 920x920

informacje o produkcie

Wodoszczelna najazdowa pokrywa włazowa z wieńcem betonowym

  • szczelnie zabezpieczają przed wodami opadowymi
  • konstrukcja dostosowana do przenoszenia obciążeń, wywołanych przez najazd pojazdów mechanicznych
  • stalowa pokrywa oraz ramy zabezpieczone są powłoką cynkową zanurzeniową (ogniową)
  • wyposażona w mechanizm blokujący w pozycji zamkniętej
  • powierzchnia zewnętrzna pokrywy wykonanej z blachy ryflowanej skutecznie eliminuje możliwość poślizgu
  • wieniec betonowy ze strukturą antypoślizgową
  • gwarancja 24 miesiące

Zakres stosowania:

Włazy najazdowe należy stosować do zabezpieczenia otworów studzienek na placach manewrowych stacji paliw płynnych i innych obiektów, zajmujących się magazynowaniem i dystrybucją produktów naftowych, objętych normą PN-EN 228:1999 i PN-EN 590:1999. Za wybór odpowiedniej klasy pokrywy odpowiedzialny jest projektant obiektu. Po placu manewrowym z zastosowanymi pokrywami PNW-03 mogą poruszać się pojazdy, których nacisk pochodzący od kół pojazdu jest ≤ 250 kN

Warunki stosowania:

Wieniec betonowy włazu najazdowego powinien opierać się na całym obwodzie nie mniej niż po 150 mm z każdej strony na specjalnie wykonanej ławie fundamentowej.
Nawierzchnia drogowa ułożona na placu manewrowym, gdzie wbudowano właz najazdowy powinna być ułożona równo z krawędzią wieńca betonowego i zapewniać swobodny odpływ wody. Sam właz najazdowy powinien być posadowiony poziomo, a jego poszczególne elementy powinny być stabilne. Pokrywa po zabudowie powinna stanowić najwyższy punkt jezdni. Sposób posadowienia i mocowania wieńca betonowego do podłoża powinien być określony w projekcie technicznym, opracowanym dla konkretnego obiektu.