Właz najazdowy typ 250 kN 920x920x250 mm

Właz najazdowy typ 250 kN 920x920x250 mm

Właz najazdowy typ 250 kN 740x1400x250 mm

Pokrywa najazdowa podwójna 740x740 mm, 400 kN

Pokrywa stalowa 920x920x250 mm, 400 kN, typ M

Informacje o produkcie

Wodoszczelna najazdowa pokrywa włazowa z wieńcem betonowym

  • szczelnie zabezpieczają przed wodami opadowymi
  • konstrukcja dostosowana do przenoszenia obciążeń, wywołanych przez najazd pojazdów mechanicznych
  • stalowa pokrywa oraz ramy zabezpieczone są powłoką cynkową zanurzeniową (ogniową)
  • wyposażone w mechanizm blokujący w pozycji zamkniętej
  • powierzchnia zewnętrzna pokrywy wykonanej z blachy ryflowanej skutecznie eliminuje możliwość poślizgu
  • wieniec betonowy ze strukturą antypoślizgową

Zakres stosowania:

Włazy najazdowe należy stosować do zabezpieczenia otworów studzienek na placach manewrowych stacji paliw płynnych i innych obiektów, zajmujących się magazynowaniem i dystrybucją produktów naftowych.
Za wybór odpowiedniej klasy pokrywy odpowiedzialny jest projektant obiektu.
Po placu manewrowym z zastosowanymi pokrywami mogą poruszać się pojazdy, których nacisk pochodzący od kół pojazdu jest ≤ 400 kN

Warunki stosowania:

Wieniec betonowy włazu najazdowego powinien opierać się na całym obwodzie nie mniej niż po 150 mm z każdej strony na specjalnie wykonanej ławie fundamentowej. Nawierzchnia drogowa ułożona na placu manewrowym, gdzie wbudowano właz najazdowy powinna być ułożona równo z krawędzią wieńca betonowego i zapewniać swobodny odpływ wody. Sam właz najazdowy powinien być posadowiony poziomo, a jego poszczególne elementy powinny być stabilne. Pokrywa po zabudowie powinna stanowić najwyższy punkt jezdni. Sposób posadowienia i mocowania wieńca betonowego do podłoża powinien być
określony w projekcie technicznym, opracowanym dla konkretnego obiektu.