Speed chassis

Informacje o produkcie

Speed chassis – Szybki fundament to unikatowe rozwiązanie stosowane przy kotwieniu i instalowaniu nowych zbiorników podziemnych w wykopie. Rama fundamentu ze zbrojeniem wykonana w  zakładzie produkcyjnym jest przymocowana do zbiornika standardowymi opaskami. Pozwala to posadowić zbiornik bezpośrednio z ciężarówki do wykopu na uprzednio przygotowany beton B10, lub zagęszczony grunt, bez konieczności pracy w wykopie podczas rozładunku. Zbiornikiem steruje się przy pomocy linek z poziomu gruntu. Dopiero po posadowieniu urządzenia można wylać i zagęścić beton. Dzięki temu systemowi oszczędzamy czas i pracujemy bezpiecznie co ogranicza koszty.

good

Zalety urządzenia

 • prosta konstrukcja, całość montowana w firmie CGH Polska
 • krótki czas prac związany z dołowaniem zbiornika i wylewaniem betonu
 • bezpieczeństwo na budowie – nie wymaga pracy instalatora w wykopie w trakcie posadowienia zbiornika
 • oszczędność kosztów
advantage

Informacje techniczne

Speed chassis to rama wykonana z profili dwuteowuch pospawanych w konstrukcje obejmującą cały obrys zbiornika. Dodatkowo pomiędzy profilami są przyspawane pręty żebrowane które łącznie z ramą tworzą zbrojenie płyty żelbetowej. Do ramy fundamentowej są również przyspawane bloki pod śruby mocujące opaski. W zakładzie produkcyjnym na ramie jest posadowiony gotowy zbiornik i przymocowany za pomocą standardowych opasek. Między zbiornikiem a ramą jak i pod opaskami znajdują się podkłady z gumy zapobiegające uszkodzeniu izolacji zbiornika.

Opis elementów posadowienia zbiornika

Średnica zbiornika Ø 1600 Ø 2000 Ø 2500 Ø 2900
Objętość nominalna 3 5 7 10 13 16 10 13 16 20 25 30 36 20 25 30 40 50 60 70 40 50 60 70 80 100
Długość zbiornika [mm] 2040 3040 3840 5540 7040 8540 3660 4660 5660 6810 8660 10160 11960 4800 5800 6800 8800 10800 12800 14800 6900 8400 9900 11400 12900 15900
Dane fundamentu
Szerokość fundamentu [m] 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90
Długość fundamentu [m] 2,04 3,04 3,84 5,54 7,04 8,54 3,66 4,66 5,66 6,81 8,66 10,16 11,96 4,80 5,80 6,80 8,80 10,80 12,80 14,80 6,90 8,40 9,90 11,40 12,90 15,90
Wysokość fundamentu [m] 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Rezultaty dla zbiornika dwupłaszczowego MAKSYMALNY POZIOM WODY GRUNTOWEJ MIERZONY OD POZIOMU TERENU (hw) w [m]
dla 1 włazu rewizyjnego 0,60 0,50 0,80 0,40 0,40 0,40 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
dla 2 włazów rewizyjnych 1,20 1,00 0,90 0,80 0,60 0,60 1,00 1,00 0,90 0,80 0,80 0,80 0,80 1,20 1,20 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,30
dla 3 włazów rewizyjnych 1,20 1,10 0,90 0,80 0,70 1,20 1,10 1,10 1,00 1,00 0,90 0,80 1,30 1,20 1,20 1,20 1,10 1,10 1,10 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,30
dla 4 włazów rewizyjnych 1,40 1,30 1,10 1,00 0,90 1,30 1,20 1,20 1,10 1,00 1,00 1,00 1,40 1,30 1,30 1,20 1,20 1,20 1,10 1,50 1,50 1,40 1,40 1,40 1,40
dla 5 włazów rewizyjnych 1,40 1,20 1,10 1,00 1,30 1,20 1,20 1,10 1,00 1,00 1,40 1,40 1,30 1,30 1,20 1,20 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,40 1,40
dla 6 włazów rewizyjnych 1,30 1,20 1,10 1,40 1,30 1,20 1,20 1,10 1,10 1,40 1,40 1,30 1,30 1,20 1,20 1,60 1,50 1,50 1,50 1,50 1,40

Uwagi i zalecenia do robót ziemnych

 • Wymaga się wykonania badań gruntowych przy wykonywaniu projektu budowlanego dla danej lokalizacji.
 • W trakcie zasypywania fundamentów w miarę możliwości stosować grunt z wykopu i układać go warstwami o miąższości ca 0,3 m stosując dokładne ubicie.

Uwagi do robót betoniarskich

 • Bardzo istotna z powodu powstawania naprężeń skurczowych w betonie jest właściwa pielęgnacja betonu na placu budowy. Metodę pielęgnacji betonu należy ustalić przed rozpoczęciem betonowania.
 • Mieszankę betonową należy układać i zagęszczać tak, aby nie powodować jej rozsegregowania. Zagęszczanie powinno odbywać się nieprzerwanie przy układaniu każdej partii betonu.

Założenia przyjęte do obliczeń

 • Pod fundamentem znajduje się grunt nośny.
 • Zasypanie zbiornika odbywać się będzie gruntem niespoistym, układanym i zagęszczanym warstwami, przyjęto γ =18 kN/m3.
 • Przyjęto do obliczeń wyporu zbiornika gęstość betonu w płycie fundamentowej γ =22 kN/m3.
 • Przyjęto do obliczeń ciężary zbiorników według kart technicznych firmy CGH Polska.
 • Głębokość zadołowania zbiornika – 0,8 m (warstwa naziomu nad zbiornikiem).
 • Założono klasę ekspozycji płyty fundamentowej XC2, przyjęto dla tej kategorii ekspozycji beton C16/20 (B20). W przypadku występowania w gruncie wód bardziej agresywnych dla betonu niż dla kategorii XC2 należy odpowiednio zmodyfikować skład i markę mieszanki betonowej.
 • hw – poziom wody poniżej poziomu terenu.

Szkic posadowienia