GOK LAG 2000 monitoring mokry

Informacje o produkcie

GOK LAG 2000 – urządzenie do mokrego systemu monitoringu.

Jest to sygnalizator nieszczelności do zbiorników bezciśnieniowych  do strefy EX (strefa zagrożona wybuchem)  – tzw. „detekcja mokra”.

System detekcji wycieków klasy II zgodnie z DIN EN 13160-1 i DIN EN 13160-3. Do nadzoru m.in. zbiorników dwupłaszczowych, bezciśnieniowych, naziemnych oraz podziemnych.

Objętość przestrzeni kontrolnej instalacji może wynosić maksymalnie 1m³.

Lag 2000 używać można wyłącznie do dozorowania zbiorników dwupłaszczowych lub innych umożliwiających pomiary przy użyciu cieczy.

Nieszczelności zbiornika wykrywane są przez spadek poziomu cieczy (glikolu) w naczyniu wyrównawczym urządzenia monitorującego.

Zasada działania sygnalizatora nieszczelności LAG 2000:

W dozorowanej przestrzeni zbiornika CSN znajduje się ciecz sygnalizacji nieszczelności, która wypełnia zbiornik tej cieczy aż do szybki wziernikowej. Jeśli krańce sondy zanurzone są w cieczy sygnalizacji nieszczelności, zamknięty jest obwód elektryczny między obydwiema elektrodami sondy.

W przypadku ewentualnej nieszczelności zbiornika wycieka ciecz sygnalizacji nieszczelności. Krańce sondy nie są zanurzone w cieczy, obwód elektryczny zostaje przerwany, a sygnalizator emituje alarm akustyczny i optyczny.

good

Zalety urządzenia

 • możliwość użycia w strefie trzęsień
 • zgodność z normami UE
 • posiadanie znaku CE
 • Możliwość użycia w wielu rodzajach zbiorników:
  • Zbiorniki naziemne, dwupłaszczowe zgodne z DIN 6616, DIN 6618-3, DIN 6623-2, DIN 6624-2 oraz EN 12285-2
  • Zbiorniki podziemne, dwupłaszczowe zgodne z DIN6608-2, DIN 6619-2, EN 12285-1
  • Inne zbiorniki, które mają świadectwo przydatności wydane przez nadzór budowlany lub świadectwo zgodności dla produktu budowlanego zgodnie z przepisami prawa w zakresie transpozycji dyrektyw Wspólnoty Europejskiej, obejmujących również wymogi dotyczące nadzoru budowlanego oraz prawa wodnego, które są oznaczone znakiem CE.
  • Jednopłaszczowe, bezciśnieniowe zbiorniki naziemne z wykładziną zabezpieczającą przed nieszczelnością.
  • Jednopłaszczowe, bezciśnieniowe zbiorniki naziemne z płaszczem zabezpieczającym przed nieszczelnością.
advantage

Informacje techniczne

 • napięcie 230V 50-60Hz
 • pobór mocy: 2,5 VA
 • zakres temperatur -20 do +60 °C
 • obudowa IP20

Medium robocze:

 • olej napędowy
 • olej opałowy
 • benzyna
 • etanol
 • mieszanki benzyny i etanolu
 • inne