OPW Nano System kontrolno pomiarowy

Informacje o produkcie

SiteSentinel® Nano™ to system kontrolno-pomiarowy firmy OPW służący do:

 • Pomiaru ilości płynów w zbiorniku za pomocą sondy magnetostrykcyjnej.
 • Kontrolowania przestrzeni między-płaszczowej zbiornika np. za pomocą czujników np: szczelinowego, optycznego lub czujnika oparów

Dodatkowo kontrola może obejmować informowanie o wyciekach w:

 • studzienkach zbiornikowych,
 • pod dystrybutorami paliw,
 • w otworach piezometrycznych wokół pola zbiornikowego,
 • przestrzeni między dwuściankowymi rurociągami paliwowymi

System jest stosowany na obiektach:

 • stacje paliw,
 • kotłownie,
 • małe magazyny produktów naftowych
 • oraz tam gdzie zachodzi potrzeba monitorowania zbiorników i urządzeń.

Pozwala na gromadzenie i przetwarzanie danych o ilości paliwa w zbiorniku, wskazaniach temperatury cieczy magazynowanej, pomiaru ilości wody na dnie zbiornika,

OPW Nano System kontrolno pomiarowy - Sonda magnetostrykcyjna pomiarowa serii 924 B

Sonda magnetostrykcyjna pomiarowa serii 924 B

 • Sondy serii 924B są miernikami wysokości napełnienia zbiorników,
 • zapewniającymi pracę w warunkach dynamicznych
 • pomiarów szerokiego zakresu cieczy, w tym także LPG i AdBlue.
OPW Nano System kontrolno pomiarowy

Czujniki do monitoringu szczelności

Zadaniem czujnika jest wykrywanie cieczy oraz nieszczelności przy współpracy z systemem OPW.

W zależności od rodzaju, budowy i funkcji wyróżniamy:

 • Czujnik szczelinowy
 • Czujnik poziomu paliw płynnych
 • Czujnik studzienkowy
 • Czujnik optyczny cieczy
 • Czujnik oparów
good

Zalety urządzenia:

SiteSentinel® Nano™

 • Dokładny pomiar poziomu medium w zbiorniku w czasie rzeczywistym (sonda I klasy dokładności),
 • Duży kolorowy ekran dotykowy LCD oraz przyjazny interfejs użytkownika w oparciu o znaki graficzne
 • Kontrola do 12 sond pomiarowych i 24 czujników (możliwość podłączenia do 4 sond to tej samej bariery i/lub 16 czujników do tej samej bariery
 • Możliwość zaprogramowania harmonogramu automatycznego generowania raportów z dzienną, tygodniową, miesięczną lub roczną częstotliwością
 • Generowane Raporty obejmują: Aktualny Stan Zbiorników, Historia Dostaw, Trwające Zdarzenia, Historia Zdarzeń, Testy Wycieków Zbiorników
 • Mobilny dostęp (sieć GSM, Internet) pozwala na zdalne zarządzanie i serwisowanie stacji (kontrola zapasów, dostawy, sytuacje alarmowe, wycieki, szkolenia, konfiguracje)
 • Kontroler NANO, standardowo wyposażony w opcje komunikacji po TCP/IP. Praktycznie, oznacza to możliwość dostępu do systemu (w różnym zakresie) lokalnie z PC, z telefonu komórkowego personelu/kierowcy, zdalnie z PC, telefonu komórkowego. Wrażliwe informacje n/t wycieków, alarmów, dostaw mogą być wysyłane SMS-em/e-mailem.

Sonda serii 924B

 • Gwarantują pełną kontrolę zapasów i kontrolę szczelności zbiorników jedno i dwupłaszczowych.
 • Sondy (mierniki 924B) są w całości zbudowane ze stali nierdzewnej, co zapewnia ich kompatybilność z szeroką gamą konwencjonalnych i niekonwencjonalnych paliw i innych cieczy.
 • W zbiornikach paliwowych, oprócz pomiaru poziomu paliwa, sondy 924B mierzą także poziom wody, temperaturę i gęstość.
 • Producent sond (OPW FMS) ma status akredytowanego laboratorium pomiarowego i wystawiane przez niego świadectwa wzorcowania są honorowane przez GUM i inne krajowe instytucje metrologiczne. Klient, kupując zbiorniki CGH, będzie miał zawsze łatwiej/taniej z legalizacją.
 • Sondy są I Klasy dokładności z możliwością detekcji wycieków ze zbiorników jedno i dwupłaszczowych z dokładnością 0.378 litra/h

Opcja „multidrop”, polegająca na możliwości podłączenia do konsoli kilku sond i czujników na jednym kablu.


OPW Nano System kontrolno pomiarowy
advantage

Informacje techniczne

Centralka:

 • sygnalizacja o alarmach: dźwiękowa, wizualna, możliwość sygnalizacji zewnętrznej (przekaźnik),
 • Konstrukcja wewnętrznej bariery iskrobezpiecznej pozwala na podłączenie kilku urządzeń do tego samego kanału EX
 • System w sieci pracuje ze statycznym lub dynamicznym (DHCP) adresem IP

Sonda pomiarowa ilości płynów:

 • Technologia: Magnetostrykcyjna z zastosowaniem wskaźników pływakowych
 • Materiał: Stal nierdzewna
 • Środowisko Pracy: Strefa Ex, Kategoria: Class 1, Division 1, Group D
 • Pomiar Temperatury: 5 niezależnych termistorów na całej długości miernika
 • Temperaturowy Zakres Pracy -40º to 60º C
 • Maksymalna Długość Kabla : 300 m dla kabla typu Belden 88760
 • 150 m dla kabla typu Belden 88761
 • Maksymalna długość sondy to 605 cm

Czujnik do monitoringu szczelności:

 • Zakres temperatur pracy -20°C do +50°C (-4°F do 122°F)
 • W przypadku przerwania kabla podłączeniowego uaktywniony zostanie alarm w systemie.
 • Okablowanie: kabel odporny na gazy i oleje
 • Wymiary w zależności od wybranego/dobranego modelu czujnika.