SGB system monitoringu suchego

Informacje o produkcie

Urządzenia SGB służą do monitorowania szczelności przestrzeni miedzypłaszczowych w zbiornikach dwupłaszczowych.

Rozróżnia się dwa główne typy urządzeń:

  • nadciśnieniowe oznaczane symbolem DL
  • podciśnieniowe oznaczane jako VL.

Integralną częścią systemu jest pompa która wytwarza nadciśnienie w systemach typu DL (325) i podciśnienie w systemach typu VL (330)

Urządzenia nadciśnieniowe stosowane są głównie w zbiornikach podziemnych. Dla zbiorników naziemnych zaleca się stosowanie systemów podciśnieniowych.

Dobór ilości i mocy urządzeń odbywa się na podstawie wielkości monitorowanej przestrzeni w zbiornikach.

good

Zalety urządzenia

  • prosty montaż urządzenia
  • urządzenia w eksploatacji jest bezobsługowe
  • łatwość analizy danych – alarm w przypadku wykrytej nieszczelności
  • jedno urządzenie może obsługiwać większą ilość zbiorników nawet do 8 sztuk połączenia na listwie rozdzielczej
  • jednostkę pomiarową można zamontować poza strefą EX w pomieszczeniu dostępnym dla obsługi
advantage

Informacje techniczne

Nadciśnieniowy wskaźnik przecieków np. najczęściej stosowany SGB DL325 jest połączony z przestrzenią przy pomocy przewodów ciśnieniowych i pomiarowych.

Wytwarzane przez pompę nadciśnienie jest mierzone i regulowane przez czujnik ciśnienia.

Po osiągnięciu ciśnienia eksploatacyjnego następuje wyłączenie wytwarzania nadciśnienia.

W normalnym trybie pracy wskazanie wskaźnika przecieków waha się pomiędzy tymi dwiema wartościami granicznymi, z krótkimi okresami pracy i dłuższymi okresami postoju, w zależności od stopnia szczelności i wahań temperatury w całej instalacji.

W przypadku przekroczenia wartości granicznych załącza się alarm.

Urządzenie podciśnieniowe najczęściej stosowany SGB VL330 jest połączony z przestrzenią przy pomocy dwóch przewodów (ciśnieniowy i pomiarowy) tak jak w przypadku urządzeń nadciśnieniowych.