Tank Ranger 5 monitoring szczelności
Tank Ranger 5 monitoring szczelności
Tank Ranger 5 monitoring szczelności

Informacje o produkcie

Tank Ranger 5 to system detekcji wycieków monitorujący szczelność zbiorników, rurociągów, instalacji paliwowych i przemysłowych.

Pełni również funkcję systemu alarmującego o przepełnieniu oraz systemu bezpieczeństwa, sterującego m.in. zaworem odcinającym, wentylatorem, zasuwą, bądź innym urządzeniem.

Wystąpienie alarmu (aktywacja czujnika) powoduje włączenie sygnalizacji dźwiękowej (buczek). Alarm ten można skasować przyciskiem umieszczonym na panelu przednim centralki. Stan każdego czujnika sygnalizują dodatkowo diody LED.

Opcjonalnie centralka może być wyposażona w zewnętrzną lampkę i buczek (12VDC) oraz zewnętrzny przycisk kasowania alarmu.

good

Zalety urządzenia

 • obsługuje do 4 czujników detekcji różnego rodzaju
 • może pracować w systemie suchym lub mokrym
 • posiada wbudowany alarm wizualny i dźwiękowy
 • w standardzie możliwość sterowania 2 urządzeniami zewnętrznymi
 • prosty w obsłudze i bezawaryjny
 • przystosowany do pracy ciągłej
 • szeroka gama czujników
 • wbudowany moduł bariery iskrobezpiecznej ISM4
advantage

Informacje techniczne

Wymiary:

 • wysokość 180mm
 • Szerokość 210mm
 • Głębokość 83mm

Zakres temperatury pracy:

 • -30 ºC+50 ºC

Standardowe alarmy:

 • 4 wizualne (diody LED)
 • 1 dźwiękowy (buczek)
 • Ilość wyjść zewnętrznych sterujących:
 • 1 buczek zewnętrzny (12V)
 • 1 lampka zewnętrzna (12V)
 • 1 przycisk kasowania alarmu

Zasilanie:

 • Urządzenie zasilane jest napięciem sieciowym 230V AC 10W
 • Certyfikat badania typu UE:
  • KDB 05ATEX204X
 • Oznaczenie ochrony przeciwwybuchowej:
  • II (1) G [Ex ia Ga] IIA -30 ºC ≤ Ta ≤ +50 ºC
 • Typy czujników kompatybilnych z centralką:
  • czujnik par cieczy ropopochodnych: PCO
  • czujnik par cieczy ropopochodnych: PCO/d
  • czujnik par cieczy ropopochodnych: PCOth
  • czujnik LPG: PCG
  • czujnik alkoholu etylowego: PCA
  • czujnik czadu: PCC.
  • czujnik optyczny cieczy: PCOpt.
  • czujnik optyczny cieczy: PCOpt/d.
  • selektywny czujnik optyczny cieczy: PCOpt/s.
  • czujnik separatora: PCSPr-2.
  • czujnik separatora podwójny: PCSPr-3.
  • czujnik estrów PCOes.
  • czujnik amoniaku PCOam.
  • czujnik siarkowodoru PCOsw.
  • czujnik etanolu PCOet.
  • czujnik toluenu PCOtl.
  • czujnik gazów toksycznych PCOtk.
  • czujnik zanieczyszczeń powietrza PCE.