Befahbare Domschachtabdeckungkung 250 kN, 920 x 920 x 250 mm
Właz najazdowy typ 250 kN 920x920x250 mm

Właz najazdowy typ 250 kN 740x1400x250 mm

Pokrywa najazdowa podwójna 740×740 mm, 400 kN

Pokrywa stalowa 920x920x250 mm, 400 kN, typ M

Informacje o produkcie

Wodoszczelna najazdowa pokrywa włazowa z wieńcem betonowym

  • szczelnie zabezpieczają przed wodami opadowymi
  • konstrukcja dostosowana do przenoszenia obciążeń, wywołanych przez najazd pojazdów mechanicznych
  • stalowa pokrywa oraz ramy zabezpieczone są powłoką cynkową zanurzeniową (ogniową)
  • wyposażone w mechanizm blokujący w pozycji zamkniętej
  • powierzchnia zewnętrzna pokrywy wykonanej z blachy ryflowanej skutecznie eliminuje możliwość poślizgu
  • wieniec betonowy ze strukturą antypoślizgową

Zakres stosowania:

Włazy najazdowe należy stosować do zabezpieczenia otworów studzienek na placach manewrowych stacji paliw płynnych i innych obiektów, zajmujących się magazynowaniem i dystrybucją produktów naftowych.
Za wybór odpowiedniej klasy pokrywy odpowiedzialny jest projektant obiektu.
Po placu manewrowym z zastosowanymi pokrywami mogą poruszać się pojazdy, których nacisk pochodzący od kół pojazdu jest ≤ 400 kN

Warunki stosowania:

Wieniec betonowy włazu najazdowego powinien opierać się na całym obwodzie nie mniej niż po 150 mm z każdej strony na specjalnie wykonanej ławie fundamentowej. Nawierzchnia drogowa ułożona na placu manewrowym, gdzie wbudowano właz najazdowy powinna być ułożona równo z krawędzią wieńca betonowego i zapewniać swobodny odpływ wody. Sam właz najazdowy powinien być posadowiony poziomo, a jego poszczególne elementy powinny być stabilne. Pokrywa po zabudowie powinna stanowić najwyższy punkt jezdni. Sposób posadowienia i mocowania wieńca betonowego do podłoża powinien być
określony w projekcie technicznym, opracowanym dla konkretnego obiektu.