CGH posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji zbiorników dla zastosowań przemysłowych. Oferujemy kompletne instalacje z montażem oraz zbiorniki wykonywane według dokumentacji własnej lub kontrahenta.

Przeznaczenie zbiorników

Oferujemy zbiorniki przemysłowe jedno- i dwupłaszczowe, naziemne i podziemne o szerokim zastosowaniu.

 • Zbiorniki ciśnieniowe
 • Zbiorniki magazynowe i procesowe o pojemnościach 5m3 - 200m3 na materiały ciekłe zapalne, takie jak:
  - zbiorniki na paliwa płynne
  - zbiorniki na dodatki do paliw
  - zbiorniki na ropę surową
  - zbiorniki na gaz
  - zbiorniki na rozpuszczalniki
  - inne zbiorniki na zapytanie
 • Zbiorniki magazynowe i procesowe na materiały żrące i trujące, takie jak:
  - zbiorniki na kwas siarkowy
  - zbiorniki na kwas solny
  - zbiorniki na metanolan sodu
  - zbiorniki na metanol i etanol
  - zbiorniki na poliole i izocyjaniany
  - zbiorniki na TDI
  - zbiorniki na wodę złożową
  - zbiorniki na mazut
Zbiorniki dla przemysłu

Rodzaje zbiorników przemysłowych: