Przykładowa realizacja

  • Zbiornik naziemny, pionowy, jednopłaszczowy, wykonany ze stali S235
  • Pojemność: 50 m3, średnica: 3300 mm
  • Medium: poliole, izocyjaniany, TDI, MDI
  • Norma wykonania: AD2000
  • Ciśnienie pracy: do 0,5 bar
  • Temperatura pracy: +5°C/+40°C
  • Zbiornik wykonany w klasie korozyjności C3M w różnych kolorach w zależności od sekcji zbiorników. Zabezpieczenie wewnętrzne antykorozyjne olejem zapewniającym czystość medium.
Zbiorniki na poliole i izocyjaniany
Zbiorniki na poliole i izocyjaniany