Przykładowa realizacja

  • Zbiorniki naziemne, pionowe, jednopłaszczowe, wykonane ze stali S235
  • Pojemność 100 m3, średnica 2900 mm
  • Medium: płynne odpady łatwopalne
  • Norma wykonania: Norma zakładowa klienta
  • Ciśnienie pracy: do 0,5 bar
  • Temperatura pracy: -10°C / +150°
  • Zbiorniki na sześciu nogach, wyposażone w króćce DN400 pod mieszadło, 2 włazy DN800 oraz ochronę katodową.

Jeden ze zbiorników ogrzewany kablem grzejnym oraz izolowany. Trzy zbiorniki malowane powłoką z wysokim współczynnikiem odbicia.