- Zbiorniki naziemne, pionowe, jednopłaszczowe, wykonane ze stali S235

- Pojemność 100 m3, średnica 2900 mm

- Medium: płynne odpady łatwopalne

- Norma wykonania: Norma zakładowa klienta

- Ciśnienie pracy: do 0,5 bar

- Temperatura pracy: -10°C / +150°

- Zbiorniki na sześciu nogach, wyposażone w króćce DN400 pod mieszadło, 2 włazy DN800 oraz ochronę katodową.

Jeden ze zbiorników ogrzewany kablem grzejnym oraz izolowany. Trzy zbiorniki malowane powłoką z wysokim współczynnikiem odbicia.