Maszyna dociskowa

Technologia CGH RTP PIPE pozwala na łączenie rur wysokiego ciśnienia bez spawania lub gwintowania.

Instalacja CGH RTP PIPE - Maszyna dociskowa

System łączenia CGH RTP PIPE

System łączenia CGH RTP PIPE dostosowany jest do każdej formy instalacji przesyłowej. Montaż odbywa się na miejscu za pomocą urządzenia ręcznego lub maszyny pneumatycznej.

Łączenie spawane

umożliwia przyspawanie rury CGH RTP PIPE do innych, standardowych komponentów.

Instalacje CGH RTP PIPE - łączenie spawanie

Łączenie kołnierzowe

jest najczęściej używane do łączenia  z innymi standardowymi elementami rurociągów.

Instalacje CGH RTP PIPE - łączenie kołnierzowe

Łączenie rura z rurą

najbardziej popularne łączenie dla dwóch rur CGH RTP PIPE.

Instalacja thermoflex - Łączenie rura z rurą
Wykop otwarty

Wykop otwarty
– znacznie obniża koszt instalacji w porównaniu z rurami stalowymi.

Technologia bezwykopowa

Technologia bezwykopowa
– możliwość przeciągania przez istniejącą instalację, bez potrzeby wymiany starej instalacji

Instalacja thermoflex - Wykop liniowy

Wykop liniowy
– kopanie i montaż wykonywany jest jednocześnie, pozwala to na instalacje kilometrowych odcinków w ciągu jednego dnia

Instalacje thermoflex - Horyzontalne przewierty kierunkowe

Horyzontalne przewierty kierunkowe
elastyczność rury pozwala na krótsze wiercenie pionowe przy przekraczaniu dróg lub rzek