Kotwienie za pomocą belek żelbetowych

Informacje o produkcie
System z belkami żelbetowymi „ BEAMS”
Szybki i łatwy system mocowania zbiorników podziemnych w wykopie.

Zasada działania polega na przymocowaniu zbiornika opaskami stalowymi,  kotwionymi do prefabrykowanych belek żelbetowych.

Poziom posadowienia zbiornika i belek jest równy –  płaska powierzchnia otrzymana ze średnio – zagęszczonych gruntów niespoistych (grunt rodzimy lub podsypka)”.

Belki prefabrykowane powinny znajdować się poza obrysem zbiornika tak aby spoczywający na nich naziom stanowił dodatkową masę balastującą.

good

Zalety urządzenia

  • kotwienie zbiorników bez tradycyjnego fundamentu
  • posadowienie zbiornika na gruncie rodzimym lub podsypce
  • dostawa systemu kotwienia wraz ze zbiornikiem
  • oszczędność czasu na budowie
  • niższe koszty instalacji
  • łatwy i szybki montaż
advantage

Informacje techniczne

Części składowe systemu kotwiącego.
1. belka żelbetowa, minimum 300 x 300 x 4000 mm
2. opaska stalowa belki
3. pręt gwintowany
4. opaska stalowa zbiornika
5. sworzeń z zawleczką lub śruba, łączące pręt gwintowany z opaską belki
6. złącze skręcane opasek

Założono ze belki betonowe ułożone są symetrycznie po obu stronach zbiornika a ich długość odpowiada w przybliżeniu długości zbiornika lub jest dłuższa.